Poznaj 10 najważniejszych zalet prasy

Poznaj 10 najważniejszych zalet prasy


W dobie Internetu może się wydawać, że prasa drukowana odchodzi do lamusa. Nic bardziej mylnego. Jak pokazują badania mediów, reklama w prasie wciąż ma się świetnie i generuje duże zyski.

Choć w dzisiejszych czasach odbiorcy komunikatów medialnych szukają szybkiego i krótkiego „newsa”, dzięki czemu w dziedzinie informacji triumfy święcą portale internetowe, to, jeśli mowa o reklamie w mediach i o tym, jakie zyski generuje, ta prasowa wciąż ma się dobrze i piastuje znaczące miejsce w kampaniach produktowych. Przyjrzyjmy się zatem bliżej temu, co sprawia, że reklama prasowa generuje zyski. Oto 10 najważniejszych, choć oczywiście nie jedynych, zalet prasy.

 

 

1. Wzmianki w prasie podwyższają status

 

Prasa podnosi status produktu lub osoby, o której pisze. Oczywiście głównie, jeśli pisze przychylnie. Jeśli jednak wziąć pod uwagę starą maksymę, którą kierują się osoby publiczne – „nieważne, jak piszą, ważne, żeby nie zrobili błędu w nazwisku”, można zakładać, że jakiekolwiek wzmianki w prasie sprawiają, że wizerunek danego produktu, marki, czy osoby  zaczyna być bardziej konkurencyjny na rynku. Podnosi się jego status, wyróżnia się na tle innych produktów, jest na tyle istotny, że pisze się o nim w prasie – medium, które swoją historią i znaczeniem przewyższa nowe media.

 

 

2. Prasa angażuje odbiorcę komunikatu prasowego

 

Czytanie prasy wymaga od czytającego uwagi, zainteresowania, zastanowienia się nad tym, co właśnie przyswaja. Nie jest to medium, które trafia do odbiorcy „mimochodem”, przy innej czynności. Czytelnik musi zaangażować się w korzystanie z tego medium, co może być opłacalne dla potencjalnego reklamodawcy. Nad jego komunikatem w prasie, odbiorca będzie musiał się choć na chwilę zatrzymać.

 

 

3. Prasa dokonuje uwiarygodnienia

 

Gazety, choć są dziś medium mniej popularnym niż kiedyś, do dziś budują ze swoimi czytelnikami swoiste więzi. Czytelnicy zdają sobie sprawę z tego, czego mogą oczekiwać od poszczególnych rubryk i piszących na ich łamach autorów, czy, co oczywiste, w jakim tonie, dana gazeta, będzie komentować wydarzenia. Jeśli więc w prasie pojawia się cokolwiek, oznacza to, że dany tytuł w jakiś sposób pozwala czytelnikowi skorelować daną rzecz czy osobę ze sobą, oczywiście również w odpowiednim wydźwięku. To niejako sprawia, że dany produkt czy osoba zyskuje dodatkową wiarygodność.

 

 

4. Prasa wciąga czytelnika

 

Jak już zostało wspomniane powyżej, czytając prasę, czytelnik nie tylko się angażuje, ale także, zazwyczaj, zostaje głębiej zainteresowany opisywaną tematyką. Sprawia to, że niejako „wchodzi” w opisywany świat. Takie „wciągnięcie” się czytelnika w informację oddziałuje na niego mocniej, niż miałoby to miejsce w przypadku innego, mniej angażującego intelektualnie medium, jak np. strona internetowa czy telewizja.

 

 

5. Prasa jest medium kreatywnym

 

Choć może się to wydawać na pierwszy rzut oka nieoczywiste, to właśnie w gazetach mamy do czynienia z chyba najszerszą ofertą formy reklam dla potencjalnych reklamodawców. Reklama w gazecie może przybierać różny format i kształt. Poza tym, reklamowanie się na łamach prasy stwarza możliwość zupełnie nietuzinkowej reklamy  np. w formie specjalnego dodatku do gazety, w formie osobnej książeczki, zakładki, wkładki, pudełeczka prezentowego, próbki zapachowej, itd., które, jak pokazują badania, klienci bardzo lubią.

 

 

6. Prasa zapewnia dłuższe życie komunikatu

 

Drukowanie informacji reklamowych w prasie sprawia, że niejako „żyją” one dłużej. Nie nikną od razu, nie zostają zdjęte ze strony. Istnieją tak długo, jak długo czytelnik ma swój egzemplarz gazety.

 

 

7. Prasa wpływa na pogłębienie komunikatu

 

Jak już wspomniano, czytelnik, aby przyswoić komunikat przedstawiany w prasie, musi go zwyczajnie przeczytać, zainteresować się nim, zaangażować w niego. Przez to zaangażowanie rozumie się poświęcenie czasu danej informacji, bo przecież czytelnik mógłby po prostu przerzucić strony. Jeśli jednak czyta dany komunikat, to poświęca mu czas i przyswaja zawarte w nim informacje. To sprawia, że komunikat ten nie jest już „pustym” zbiorem słów, ale pogłębioną wiadomością, która spełniła swoje zadanie i trafiła do czytelnika prasy.

 

 

8. Prasa trafia prosto do grupy docelowej

 

Pamiętać należy też o tym, iż prasa, zwłaszcza publicystyczna, to w dzisiejszych, pełnych wszelkiego rodzaju „pseudo mediów” czasach, medium traktowane niekiedy niejako elitarnie, przeznaczone dla wybranego targetu. Reklamy zamieszczane w prasie powinny być więc dopasowane do targetu danego tytułu, gdyż w głównej mierze to do niego właśnie trafią.

 

 

9. Prasa pomaga rozszerzyć grupę docelową

 

Z drugiej jednak strony, nie należy zapominać, że prasa, jako medium w ogóle, może wpłynąć niejako na poszerzenie pierwotnej grupy docelowej. Często gazety „wpadają” w ręce osób z pozoru tylko niezainteresowanych danym przekazem, na które zawarta w prasie reklama może zadziałać pozytywnie i przekonać ich do nabycia reklamowego produktu.

 

 

10. Prasa podnosi wyniki w kampaniach reklamowych

 

Jak wynika z badań marketingowych, kampanie reklamowe, w których do promocji wykorzystano siłę oddziaływania prasy, w połączeniu z reklamą w innych mediach, znacząco wpływały na wyższy poziom zwrotu z inwestycji na reklamy w badanych przedsiębiorstwach.

 

 

Katarzyna Rydz

 

Copyrights by Postaw na markę - Brandinger