Najważniejsze typy badań marketingowych

Najważniejsze typy badań marketingowych


W każdym biznesie najcenniejszą rzeczą jest informacją. Znajomość rynku, konkurencji oraz preferencji klientów umożliwia opracowanie strategii firmy. By zdobyć te dane, należy posłużyć się badaniami.

Jedną z form pozyskania interesujących nas informacji jest analiza źródeł wtórnych - statystyk, wewnętrznych informacji przedsiębiorstw, publikacji ośrodków badawczych, czasopism specjalistycznych. By jednak doprecyzować interesujące nas dane dotyczące popytu, podaży, cen, czynników i warunków kształtowania się ich poziomu, a także zachowań podmiotów gospodarczych na rynku, musimy sami zaprojektować i przeprowadzić takie badania, z definicji będące systematycznym, celowym i obiektywnym procesem działania, na który składa się gromadzenie, analizowanie i prezentacja informacji w celu podjęcia decyzji marketingowej. Wymagają one czasu oraz poniesienia pewnych nakładów finansowych, jednak dzięki swej szczegółowości minimalizują ryzyko podjęcia nietrafionych inwestycji. Mogą mieć formę wywiadu, ankiety lub obserwacji.

 

 

Typy badań marketingowych

 

Badania Ilościowe - pozwalają na uogólnienie wyników na całą badaną populację. Przeprowadza się je za pomocą ujednoliconych narzędzi - kwestionariuszy bądź ankiet, a zdobyte dane analizuje programami statystycznymi.

 

Badania Jakościowe - inaczej "swobodne", pozwalają wyjaśnić motywy, postawy i preferencje konsumentów. Wyników tych badań nie można uogólniać na całość populacji.

 

Ad Hoc - jednorazowe badanie dotyczące konkretnego produktu czy usługi.

 

Business to Business - respondentem jest przedstawiciel przedsiębiorstwa. Dzięki nim badamy mechanizmy decyzyjne kontrahentów, ich potrzeby, jakość dystrybucji czy jakość pracy.

 

Ślepy test - polega na testowaniu przez osobę badaną produktów bez ich wizualnej identyfikacji (nazwa, logo).

 

Badania lokacyjne - odbywają się w konkretnym pomieszczeniu (sklep, biuro). Wielu ankietowanych w krótkim czasie może wypowiedzieć się na temat produktu czy usługi, po uprzednim przetestowaniu.

 

Tajemniczy Klient - poprzez anonimową osobę zbieramy obiektywne, a nie tylko deklaratywne informacje na temat jakości obsługi w placówkach danej firmy, co może pomóc przy podnoszeniu standardów.

 

Badania "Omnibus" - analiza wielotematyczna, prowadzona na reprezentatywnej grupie ludności, przeprowadzona na znacznym obszarze i obejmująca wiele tematów interesujących firmę, zazwyczaj zlecana jest specjalistycznym agencjom badawczym

 

Badania Panelowe - rodzaj badań ciągłych, przeprowadzanych na stałej grupie respondentów, odbywający się w regularnych odstępach czasu. Pozwalają one na otrzymanie ciągłych, systematycznych i wyczerpujących informacji o badanych zjawiskach. Najczęściej dotyczą gromadzenia danych ze sklepów bądź gospodarstw domowych.

 

Usage And Attitude (U & A) - opisuje zachowania konsumentów związane ze zwyczajami zakupowymi, znajomością, opinią i oczekiwaniami wobec produktów czy marek.

 

 

Wymienione powyżej badania różnią się skalą, koniecznością wystosowania nakładów finansowych oraz stopniem obiektywizmu. Ich odpowiednie dobranie umożliwia jednak uzyskanie danych, pozwalających na podjęcie właściwej strategii marketingowej. 

 

Copyrights by Postaw na markę - Brandinger