PR wewnętrzny - budowanie relacji firmy z pracownikami

PR wewnętrzny - budowanie relacji firmy z pracownikami


Podstawowe zasady etyki na linii pracodawca - pracownik opisane są od strony formalno-prawnej bardzo szczegółowo w kodeksie pracy. Warto jednak przyjrzeć się tym relacjom pod jeszcze jednym kątem - nie tylko litery prawa ale i jego ducha.

Bo często suche paragrafy nie są w stanie oddać i opisać czysto ludzkich emocji, które pojawiają się także na styku relacji służbowych i nie podlegają sformalizowanemu, technokratycznemu ujęciu. Każdy potrzebuje czuć sie częścią czegoś większego, a usatysfakcjonowani, wykwalifikowani pracownicy w ogromnym stopniu wpływają na sukces firmy. Jakie zatem czynniki wpływają na poprawne relacje, służące osiąganiu wspólnych celów?

 

1. Przejrzystość komunikacji

 

Reguły pracy oraz zakres obowiązków a także system kar i nagród muszą być znane już na etapie rekrutacji. Dzięki temu pracownicy wiedzą, czego się od nich oczekuje oraz jakie konsekwencje poniosą w przypadku niezrealizowania swoich zadań. Takie jasne postawienie sprawy pozwala unikać kadrze zarządzającej podejmowania decyzji pod wpływem emocji, co w znaczący sposób przyczynia sie do poprawy przejrzystości relacji w zespole.

 

 

2. Wzajemny szacunek

 

Dobry menedżer zna kompetencje swoich pracowników i wie, czego może od nich wymagać. Jeśli do tego wierzy w ich umiejętności, to pozwala im podejmować część decyzji samodzielnie, co powoduje silniejsze utożsamienie się z organizacją oraz wytyczanie sobie nowych celów. Z drugiej strony ważny jest autorytet i umiejętności lidera - o wiele łatwiej jest identyfikować się z szefami odnoszącymi sukcesy, specjalistami o dobrych predyspozycjach kierowniczych.

 

 

3. Rozwój

 

Aby utrzymać się na rynku, firma musi zachowywać duży stopień elastyczności, zgodny ze zmieniającą sie sytuacją ekonomiczną. By to osiągnąć, niezbędny jest wewnętrzny system szkoleń pracowniczych, umożliwiający podnoszenie umiejętności. Poczucie stagnacji i tkwienia w miejscu to czynnik degradujący morale wielu osób, zaś perspektywa zawodowego i osobistego rozwoju jest elementem spajającym pracownika z firmą.

 

 

4. Warunki pracy

 

Wynagrodzenie, bonusy socjalne oraz poczucie stabilności zatrudnienia - te elementy nie wiążą się bezpośrednio z relacjami interpersonalnymi, ale pracownicy wiedzą, że wpływ na nie ma kierownictwo. Brak polityki informacyjnej oraz jakichkolwiek działań szefostwa w celu ich poprawienia może wzbudzić nieufność personelu, zmniejszyć jego zaangażowanie w pracę. Poczucie bezpieczeństwa zaś pozwoli zbudować silniejszą, przyszłościową więź z firmą.

 

 

Inwestowanie w harmonijne relacje międzyludzkie w zakładzie pracy jest dla pracodawcy bardzo opłacalne. Przestrzegając określonych prawnie zasad, powinien też podjąć jak największe starania, by zbudować wokół siebie grono zaufanych i zaangażowanych w działania organizacji pracowników. Ich satysfakcja motywuje wszak do większej efektywności, ta zaś przekłada się bezpośrednio na wzrost zysków przedsiębiorstwa oraz buduje jego pozytywny wizerunek w oczach klientów. 

Copyrights by Postaw na markę - Brandinger